Ciągniki szynowo-drogowe | Kolejowy Serwis Mobilny

Współpraca naukowa z Akademią Bialską

W najbliższym czasie nastąpie podpisanie porozumienia pomiędzy ” Kolejowym Serwisem Mobilnym” Sp. z o.o. a Akademią Bialską im. Jana Pawła II w dziedzinie współpracy naukowej.

 

Akademia Bialska im. Jana Pawła II jest publiczną uczelnią zawodową, która prowadzi kształcenie na studiach o profilu praktycznym. Uczelnia została utworzona w 2000 r. jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a w 2022 r. zmieniła nazwę na obecną.